Zima w mieście 2019 r.

b

„ZIMA W MIEŚCIE 2019” 
 (4 – 8 lutego 2019r)  

Harmonogram zapisów
7 stycznia 2019r (poniedziałek) – godz. 7.00-15.00 – sala 036
 8 stycznia 2019r ( wtorek) – godz. 7.00-15.00 – sala 036
 9stycznia 2019r (środa) – godz. 9.00-16.00 – sala 036
 10 stycznia 2019r  (czwartek) – godz. 7.00-15.00 – sala 036
 11 stycznia 2019r  (piątek) – godz. 7.00-15.00 – sala 036
Po złożeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej (w wyżej wymienionych dniach zapisów) rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Zima w mieście 2019r” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą i/lub opłaty za obiady i wycieczki najpóźniej do 11 stycznia 2019r.
Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.Opłata stała oraz opłaty za obiady i wycieczki przyjmowane są w formie gotówkowej w Sali 036.

KARTA KWALIFIKACYJNA, REGULAMIN I PROGRAM „ZIMY W MIEŚCIE”

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

PROGRAM ZIMA W MIEŚCIE 2019 R.

REGULAMIN ZIMA W MIEŚCIE 2019 r.