ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 1-3 DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM „NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA”.

Regulamin konkursu.

  1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 3 im Małego Powstańca w Ząbkach

· każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 1 maskę karnawałową;

· każda praca musi być opatrzona metryczką która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

  • Cele konkursu:

· rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

· rozwijanie wrażliwości estetycznej;

· inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych

· stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

· pielęgnowanie tradycji zabawy karnawałowej;

· umożliwienie przedstawienia własnej wizji artystycznej przebrania karnawałowego – maski.

  • Zadanie konkursowe:

Maski karnawałowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej,  można wykorzystać : piórka, cekiny, brokat itp. .

  • Terminy konkursu:

· ogłoszenie konkursu: 30.01.2023 r.

· zakończenie przyjmowania prac: 10.02.2023 r.

· przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia zwycięzców: 03.03.2023 r.

Prace oddajemy do sali 143.

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

· wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

· prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

  • ogólny wyraz artystyczny
  • estetyka wykonania
  • oryginalność pomysłu
  • stopień trudności wybranej techniki plastycznej

 · Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy

· Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy konkursu: Jeż M., Laskowska I., Sudoł I.