Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

Regulamin

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 Im. Małego Powstańca     w Ząbkach.

Organizatorzy: Sylwia Stolarek, Iwona Sudoł

Cele konkursu:

 

  • kultywowanie tradycji, wartości i zwyczajów świątecznych,
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
  • poszerzanie wiadomości dotyczących symboli wielkanocnych,
  • stwarzanie szans do rozwijania aktywności twórczej i poznawczej,
  • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy w zakresie różnych technik  plastycznych,
  • rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
  • rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych.