Z okazji Święta Ziemi klasy pierwsze realizowały projekt pod hasłem „Jestem przyjacielem Ziemi”.

Dzieci uczyły się segregować śmieci.

Wykonały plakaty edukacyjne.

Utrwalały wiedzę z zakresu ochrony środowiska poprzez gry edukacyjne.

Założyły hodowlę sadzonki drzewa.

Na zajęciach komputerowych dzieci redagowały życzenia dla Ziemi.

Brały udział w lekcji ekologicznej poprowadzonej przez kolegów z klasy 4b.

Uwieńczeniem projektu było zasadzenie drzew na terenie szkoły. Uczniowie będą opiekować się swoim drzewkiem do ukończenia szkoły.

Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom konieczności dbania o nasz wspólny dom jakim jest Ziemia.