Informacja o wznowieniu zajęć w trybie stacjonarnym dla kl.I-III od 18.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Premiera RP od 18 stycznia 2021 uczniowie klas I-III wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Informacje dotyczące organizacji zajęć otrzymają Państwo poprzez dziennik elektroniczny Librus. Proszę także o zapoznanie się z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 oraz uaktualnioną Procedurą funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

                                                                                                              Dyrektor szkoły

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 18 stycznia 2021 r.