Wysoki wynik Ząbkowskiej Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Międzynarodowym konkursie matematycznym MATEMATYKA BEZ GRANIC

W finale XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic”, który odbył się 8 lutego 2017 roku w kategorii Junior uczestniczyło aż sześć klas ze Szkoły   Podstawowej SP3 im. Małego Powstańca, w tym dwie piąte Va i Vb oraz cztery szóste VIc,  VId, VIe i VIf. Wszystkie klasy z SP3 zajęły wysokie miejsca. Najwyższe miejsce wśród  uczestników z Ząbek zajęła VIc, która zdobyła 9 miejsce w kraju na 458 uczestniczących  wyprzedzając tym samym większość klas z całego kraju. Konkurując z klasami szóstymi i piątymi z całej Polski Vb zajęła niewiele gorsze bo 12 miejsce w kraju. Inne klasy z SP3 osiągnęły również bardzo wysokie wyniki w rankingu krajowym VId i VIe jednocześnie miejsce 14, klasa VIf miejsce 17 oraz Va miejsce 19. Klasyfikacja SP3 z Ząbek w rankingu  województwa mazowieckiego przedstawia się imponująco. Na 85 klas startujących w województwie mazowieckim klasa VIc zajęła 5 miejsce wyprzedzając większość uczestniczących w konkursie klas z szkół z Warszawy. Pozostałe klasy z SP3 uzyskały świetne wyniki w województwie mazowieckim: Vb zajęła 7 miejsce zajmując przy tym pierwsze miejsce w województwie mazowieckim wśród klas piątych i wyprzedzając większość uczestniczących klas szóstych, VId i VIe jednocześnie miejsce 9, klasa VIf zajęła miejsce 12 oraz Va miejsce 14.  Szczegółowe wyniki dostępne są w linku: http://www.mbg.uz.zgora.pl/. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Zadania konkursowe są interdyscyplinarne, a konkurs jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne itp. Konkurs ma na celu podniesienie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, co ma ogromny wpływ na integrację zespołu klasowego. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz  porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z innych krajów. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się wykazać. Jedno z zadań konkursowych sprawdzało nie tylko znajomość matematyki i logicznego myślenia, ale także umiejętności językowe uczniów. Jego treść podana była w języku obcym. Nasi uczniowie wybrali język angielski.  Opis toku myślenia i rozwiązanie też trzeba było przedstawić w wybranym języku obcym. Konkurs „Mathématiques sans frontiéres” przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku, a Polacy startują w nim od 1993 r. Od 2001 r. patronat nad polską edycją konkursu objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Początkowo organizacją konkursu zajmował się Komitet Krajowy w Nowym Sączu, ale w 2007 r. został on przeniesiony do Zielonej Góry. Obecnie w konkursie uczestniczy ponad dwadzieścia siedem krajów z całego świata.