Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniu 10 października 2022 roku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nim udział 408 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 21 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 36 było nieważnych.

Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczącą – Wiktoria Adamiec klasa 8f

Zastępca-  Klusek Marcel klasa 8h

Stępień Oliwier klasa 8f

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiemu gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Opiekunowie SU: Katarzyna Słowik, Anna Radwańska.