Wyniki konkursu „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”

K

W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział dziesięciu uczniów. Wszystkie prace zostały przepięknie wykonane. Gratulujemy ciekawych pomysłów oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań. Postanowiliśmy wszystkich uczestnikom konkursu przyznać PIERWSZE MIEJSCA  i dodatkowo nagrodzić cząstkową oceną 6 z matematyki.

Kategoria: klasy 4-6

kalendarz w formie papierowej
1. Antoni Bombka 4c
1. Aurelia Szopa 6g
1. Ahata Tyrkalova 4c

kalendarz w formie multimedialnej:
1. Joanna Ciąćka 6g
1. Amelia Cierlica 5g
1. Mateusz Frelik 5f

Kategoria: klasy 7-8

kalendarz w formie papierowej
1. Wiktoria Adamiec 8f

1.Iga Borowska 7d

kalendarz w formie multimedialnej:
1. Mateusz Polkowski 8e
1.Nicole Szczepańska 8f
1.Aleksandra Szklarz 8h

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wkrótce wręczone laureatom.

Nauczyciele matematyki   

K
K
K