Wydarzenie programu ERASMUS SOCI@LL…

pobrane


W dniu 13.05.2019 odbyło się spotkanie w ramach projektu „SOCI@LL-Whole

School Social Labs-Innovative and participatory approaches for
citizenship education and social inclusion”, w którym wzięli udział
nauczyciele i dyrektorzy ząbkowskich szkół podstawowych, przedstawiciele
Urzędu Miasta Ząbki oraz OPS-u.

Spotkanie było prowadzone w formie warsztatów, na którym zajmowaliśmy
się tematem inkluzji społecznej.

Bardzo wszystkich dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy
na kolejne wydarzenia programu ERASMUS SOCI@LL.