V edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-ekologicznego „Zbieraj z klasą”

Nasza szkoła  przystąpiła do V edycji ogólnopolskiego projektu  edukacyjno-ekologicznego „Zbieraj z klasą”.
Celem projektu jest edukacja ekologiczna promująca ochronę środowiska poprzez zbiórkę baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Uczniowie przynoszą do szkoły zważone przez rodziców baterie powyżej 1 kg.
Pudełko na baterie znajduje się  w miejscu dawnego wejścia do szkoły (stara dyżurka).
Rodzic informuje mailowo poprze e-dziennik wychowawcę o ilości przyniesionych baterii lub elektro-śmieci.
Za 1 kg baterii szkoła zdobywa 1 pkt.
Za 1 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego szkoła zdobywa 0,5 pkt.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny składamy w szkole przy ul. Kościelnej 2 przy śmietniku.
Placówki, które uzbierają największą ilość baterii oraz sprzętu mogą zdobyć bardzo cenne nagrody:
np. wyjazd zagraniczny ; wycieczki na Zielone Szkoły,
punkty, które szkoła zdobędzie  będzie można zamienić na nagrody w sklepie EMPIK.
Zapraszamy do współpracy uczniów i rodziców.
 Koordynatorzy
Magdalena Jagiełło,   Iwona Sudoł