Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

14 października 2020 roku odbyła się w naszej Szkole uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Jednocześnie z tym wyjątkowym wydarzeniem obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – bardzo ważne święto dla wszystkich nauczycieli.  Akademię uświetniły swoją obecnością Panie Dyrektor, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Reprezentant Urzędu Miasta Ząbki. Towarzyszyli nam również, chociaż w bardzo ograniczonej ilości, nauczyciele i rodzice naszych pierwszoklasistów. Uroczystość poprowadziły konferansjerki z Samorządu Uczniowskiego, a uroczystą oprawę zapewnili członkowie pocztu sztandarowego.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej jest niebagatelnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Podczas tego bardzo istotnego wydarzenia zostaje bowiem przyjęte w poczet uczniów szkoły.

Z tej okazji uczniowie klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1k pod kierunkiem wychowawców: Izabeli Laskowskiej, Marzenny Nowosielskiej, Iwony Sudoł, Marioli Osial, Małgorzaty Horszczaruk i Wioletty Miszczuk, przygotowali i zaprezentowali krótki program artystyczny. Wszyscy z przejęciem śpiewali hymn i inne piosenki.

Najważniejszym jednak momentem w trakcie całej uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie ich na uczniów.

Pani dyrektor Ewa Kacprzak, przed ceremonią pasowania wszystkich dzieci na uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, skierowała ciepłe słowa i życzenia do dzieci, prosząc o to, by sumiennie wykonywały swoje obowiązki, godnie reprezentowały swoją Szkołę i kochały Ojczyznę.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej Szkoły.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Uroczyste chwile staną się niezapomniane dzięki zdjęciom, na których zostało uwiecznione to ważne wydarzenie.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy!

Wychowawcy