Ubezpieczenie ucznia na rok szkolny 2019/2020.

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie. Ponieważ ubezpieczenie jest dobrowolne, szkoła oraz Rada Rodziców nie organizują ubezpieczenia grupowego. Uczniowie otrzymali informację dotyczącą ubezpieczenia podczas spotkań z wychowawcami.