Terapia logopedyczna

W miesiącu wrześniu będą odbywały się przesiewowe badania logopedyczne. Maja one na celu wykrycie dysfunkcji, wad lub zaburzeń, mogących negatywnie wpływać na rozwój mowy dzieci.

Listy dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej wraz z terminami zajęć zostaną przekazane wychowawcom i Państwu pod koniec miesiąca.

Zespół logopedyczny