Szkolny konkurs plastyczny na kartkę Wielkanocną

zajace

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

-Magdalena Bielicka

-Lidia Pożarowszczyk

Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja plastyczna i kulturowa,

-Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

-Rozwijanie aktywności estetycznej,

-Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat Wielkanocnych

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych dzieci z klas I -III

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej, z różnego rodzaju materiałów i technik plastycznych. Format pracy: A5 (14.8 cm/ 21 cm).

Prace proszę przesyłać w formie zdjęć (.jpg) do dnia 8.04.2020 r. na jeden z poniższych adresów

magdalena.bielicka@sp3zabki.pllidia.pozarowszczyk@sp3zabki.pl

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryterium oceniania, przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członów.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy będą rozdane po powrocie do szkoły.