ŚWIĘTO SZKOŁY – X LECIE NADANIA IMIENIA MAŁEGO POWSTAŃCA

poprawione

            Chcielibyśmy przypomnieć całej społeczności szkolnej o ważnym wydarzeniu – obchodach Święta Szkoły. Uroczystość miała charakter symboliczny i odbyła się
w niewielkim gronie.
            Dnia 6.10.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kościelnej w Ząbkach odbył się uroczysty apel z okazji X – lecia nadania imienia Małego Powstańca. Około godziny 10.30 zaproszeni goście spotkali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego powitały wszystkich zebranych.
            Następnie głos zabrała Dyrektor Pani Ewa Kacprzak, która wprowadziła nas
w nastrój tego wyjątkowego wydarzenia oraz podsumowała projekt Mały Powstaniec – Patron Szkoły. Zostały przeprowadzone konkursy dotyczące Małego Powstańca, uczniowie przygotowali prace plastyczne – techniczne oraz prezentacje na temat Powstania Warszawskiego. Następnie głos zabrała Burmistrz miasta Ząbki – Pani Małgorzata Zyśk. W swoim wystąpieniu zaznaczyła wysoką pozycję oświaty w naszym mieście i podziękowała organizatorom za przygotowanie apelu. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Toton zwróciła się do uczniów, rodziców i nauczycieli słowami uznania za ich codzienny trud.
            Następnie koło teatralne w ciekawy sposób zaprezentowało najważniejsze wydarzenia szkolne na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wspominaliśmy między innymi demokratyczne wybory patrona szkoły oraz inne istotne wydarzenia z życia społeczności szkolnej. Nostalgia towarzyszyła nam cały czas, a szczególnie w trakcie śpiewania pieśni szkoły „Warszawskie Dzieci”. Młodzi artyści przybliżyli zebranym wydarzenia tamtych dni. Trwające 63 dni Powstanie zakończyło się upadkiem Warszawy, z braku pomocy i wsparcia z zewnątrz. Mimo klęski Powstanie Warszawskie utrwaliło się, jako przykład walki o suwerenność i niepodległość, weszło do polskiej tradycji patriotycznej.
            Życzymy całej społeczności szkolnej wielu sukcesów na kolejne lata. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole oraz filmu z uroczystości
X – lecia nadania imienia Małego Powstańca naszej szkole.

Film

Dziesięciolecie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach 05.10.2020r.