Świeć przykładem, świeć odblaskiem!!!

odblaske
Dnia 7 listopada rozpoczyna się trzecia edycja akcji ŚWIEC PRZYKŁADEM I ODBLASKIEM organizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Przez tydzień członkowie Samorządu Uczniowskiego będą chodzić po salach lekcyjnych w poszukiwaniu odblasku! Jeśli będziesz mieć przyczepiony odblask do plecaka, otrzymasz słodki upominek od Rady Rodziców!
W filii odblaski sprawdza wychowawca.
Dlaczego warto nosić odblaski?
Człowiek, idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku, jest widoczny w światłach samochodu z 20 m.
Człowiek, idący poboczem w jasnym ubraniu bez odblasku, jest widoczny w światłach samochodu z 30 m.
Człowiek, idący poboczem z odblaskiem, jest widoczny w światłach samochodu ze 150-300 m ( w długich nawet z 1 kilometra)
Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji!
SU i RR 😉