ŚWIEĆ PRZYKŁADEM I ODBLASKIEM

Dnia 21 listopada rozpoczyna się czwarta edycja akcji ŚWIEĆ PRZYKŁADEM I ODBLASKIEM organizowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Przez 3 dni członkowie Samorządu Uczniowskiego będą chodzić po salach lekcyjnych w poszukiwaniu odblasków! W filii szkoły odblaski będą sprawdzać wychowawcy. Jeśli będziesz mieć przyczepiony odblask do plecaka, otrzymasz słodki upominek od Rady Rodziców!

Dlaczego warto nosić odblaski?

Człowiek, idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku, jest widoczny w światłach samochodu z 20 m.

Człowiek, idący poboczem w jasnym ubraniu bez odblasku, jest widoczny w światłach samochodu z 30 m.

Człowiek, idący poboczem z odblaskiem, jest widoczny w światłach samochodu ze 150-300 m ( w długich nawet z 1 kilometra)

Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji!

                 Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców