Stypendium Fundacji „Omnibus”

Deklaracja uczestnictwa dziecka

 

Regulamin Programu stypendialnego Omnibus obowiązujący w roku szkolnym 2018-2019

 

Wniosek_Program_stypendialny 2018-2019

 

 

Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki.

Program stypendialny „Omnibus” na rok szkolny 2018/2019 będzie  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Środki finansowe, którymi dysponuje na wyżej wspomniany program, Fundacja planuje przeznaczyć dla uczniów wyróżniających się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

Rodzice powinni wystąpić w imieniu kandydata do stypendium, wystawiając Wniosek o stypendium.  W załączniku znajduje się regulamin konkursu oraz lista niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf  lub .jpg na adres: info@fundacjaomnibus.pl

Wniosek oraz regulamin konkursu są również do pobrania na stronie www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczane są  również informacje o stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.

Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające sytuację finansową w rodzinie.
Wnioski należy przesyłać do 20 lipca 2018 r.