Spring Poetry Contest

1. Cele konkursu: 

 • Poszerzenie wiedzy uczniów z języka angielskiego.
 • Uwrażliwienie uczniów na poezję i literaturę.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszerzania słownictwa. 
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. 
 • Motywowanie do doskonalenia sprawności językowych. 

2. Adresaci konkursu:
Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

3. Przebieg konkursu:

 • Konkurs polega na napisaniu własnego wiersza, rymowanego lub nie, o tematyce wiosennej.
 • Jeden uczestnik może stworzyć jeden tekst. 
 • Długość tekstu dowolna.
 • Uczestnicy przekazują swoją pracę nauczycielowi języka angielskiego, z którym mają lekcje lub przesyłają w formie elektronicznej na adres martyna.oplotna@sp3zabki.pl
 • Praca musi być podpisana – imię, nazwisko, klasa.
 • Termin przekazania prac: 16.05.2022r. 

4. Ogłoszenie wyników:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 20.05.2022r. 
 • Prace będą oceniane pod względem kreatywności i poprawności językowej.
 • Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie.
 • Prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły.

  Zapraszam do udziały w konkursie. 

  Martyna Opłotna