Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III na konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród dzieci znajomości polskiej poezji i pieśni patriotycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi.

Konkurs polega na nagraniu audio wybranego utworu i przesłanie na adres mailowy.

Wymagania:

– rozpatrywane będą tylko zgłoszenia indywidualne

– nagranie audio nie powinno być dłuższe niż 5 min

– utwór wykonujemy w języku polskim

– ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego oryginalnego wokalu

Wysyłając nagrania proszę napisać imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz kategorie, w której bierze udział (poezja/śpiew).

Zgłoszenia należy przesyłać do 04.12.2020 r.

na adres mailowy: agnieszka.zalewska@sp3zabki.pl

Komisja konkursowa będzie oceniać prace z podziałem na dwie kategorie:

 • Poezja: poprawność i ekspresja wypowiedzi, dykcja i interpretacja poetycka – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Śpiew: trzymanie linii melodycznej, trudność wykonania, gra na instrumencie lub wykonanie a’capella, ogólny wyraz artystyczny, aranżację utworów, własny akompaniament, walory głosowe, poczucie rytmu, dobór repertuaru, umuzykalnienie, pomysłowość, interpretację.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów wymienionych poniżej. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom, a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.

Za utwór patriotyczny uznaje się: pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność lub piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Repertuar:

 • „Warszawianka 1831 r.”
 • „Rota”
 • „My Pierwsza Brygada”
 • „O mój rozmarynie”
 • „Piechota”
 • Wojenko, wojenko cóźeś ty za pani”
 • „Przybyli ułani pod okienko”
 • „Rozkwitają pąki białych róż”
 • „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
 • „Rozszumiały się wierzby płaczące”
 • „Czerwone maki na Monte Cassino”
 • „Hej chłopcy, bagnet na broń”
 • „Pałacyk Michla”
 • „Hymn Sybiraków”
 • „Modlitwa obozowa”
 • „Warszawskie dzieci”
 • „Biały krzyż”
 • „Historia Roja”
 • „Ostatni list”
 • „Honor i gniew”
 • „Mury”
 • „Ballada o Janku Wiśniewskim”
 • „Piosenka dla córki”
 • „Żeby Polska była Polską”
 • „Taki kraj”