Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego „CHRISTMAS CARD TO SANTA”!

konkurs

REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4-6 SP3

2. Cel konkursu:

– rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języka angielskiego,

– zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

– popularyzacja nauki języka angielskiego,

– rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami,

– pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej,

– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne.

3. Termin składania prac do 22.12.2020r. Uczniowie SP3 składają prace w holu szkoły przy ulicy Kościelnej i Dzikiej.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 r. na stronie internetowej szkoły.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pocztówki/karty do św. Mikołaja z  języku angielskim: na jednej stronie prosimy o zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.). Na odwrocie należy umieścić krótki tekst w języku angielskim (życzenia, pozdrowienia)- adresowany do św. Mikołaja.

6. Ocenie podlegać będzie estetyka i poprawność językowa. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami oraz dyplomami uczestnictwa a wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Organizator: Renata Saracen