Sekretariat Szkoły

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca
w Ząbkach przy ul. Kościelnej 2 oraz przy ul. Dzikiej 36
w dniu 2 kwietnia 2021 r. będzie nieczynny.

Sekretariat w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Dzikiej 36
od 6 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. będzie nieczynny. Czynny zostaje sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 3
przy ul. Kościelnej 2.