Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. na sali gimnastycznej w głównym budynku szkoły.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

09.00Klasy VI, VII, VIII – następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasy VI

VI a  sala 233

VI b  sala 226

VI c  sala 106

VI e  sala 206

VI f  sala 229

VI g  sala 234

VI h  sala 230

VI i –   sala 225

VI k –  sala 07

VI l –   sala 05

Klasy VII 

VII a  sala 202

VII b –  sala 212

VII c –  sala 114

VII d –  sala 104

VII e –  sala 204

VII f   sala 228

Klasy VIII

VIII a –  sala 214

VIII b –  sala 116

VIII c   sala 216

VIII d –  sala 112

10:00 – Klasa I (ślubowanie) – następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

I a – sala 136

I b – sala 137

I c – sala 138

I d – sala 139

I e – sala 140

I f – sala 141

11:30 – Klasy IV, V – następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasy IV

IV a – sala 226

IV b – sala 229

IV c – sala 202

IV d – sala 106

IV e – sala 114

Klasy V

V b – sala 204

V c – sala 104

V d – sala 232

V e – sala 05

V f – sala MD2

V g – sala 225

V h – sala 234

V i –  sala 230

V k – sala 09

V l –  sala 233

V m –sala 214

V o – sala 07

12:30 – Klasy II, III – następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasy II

II a – sala 143

II b – sala 225

II c – sala 141

II d – sala 136

II e – sala 140

II f – sala 230

II g – sala 229

II h – sala 226

Klasy III

 III a – sala 137

III b – sala 232

III c – sala 139

III d – sala 233

III e – sala 138

III f – sala 234

III g – sala 227

III h – sala 206

godz. 10:00 – oddział O – spotkanie z wychowawcami w sali lekcyjnej 144 (bez spotkania w sali gimnastycznej).

Ksiądz Proboszcz serdecznie zaprasza na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 02 września 2019 r.

godz. 8:00 –   klasy VI, VII, VIII

godz. 9:00 –   klasy 0, I

godz. 10:30 – klasy IV, V

godz. 11:30 – klasy II, II