Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. w głównym budynku szkoły.

Msze Święte dla chętnych uczniów, rodziców i pracowników:

8.00 – klasy I, klasy IV-VII

10.00 – oddziały zerowe, klasy II, III

Rozpoczęcie roku:

09.00Klasy pierwsze – ślubowanie na sali gimnastycznej następnie spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych:

I a – sala 138

I b – sala 139

I c – sala 140

I d – sala 141

I e – sala 143

I f – sala 144

I g – sala 233

I h – sala 232

09.00spotkanie klas IV – VII z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie
z harmonogramem:

IV a – sala 226

IV b – sala 225

IV c – sala 228

IV e – sala 227

IV f – sala 05

IV g – sala 229

IV h – sala 230

IV i– sala 201

IV k – sala 137

IV l – sala 136

V a – sala 222

V b – sala 221

V c – sala 114

V d – sala 234

V e – sala 204

V f – sala 104

 

VI a – sala 214

VI b – sala 116

VI c – sala 212

VI d – sala 07

 

VII a – sala 202

VII b – sala 112

VII c – sala 206

VII d – sala 106

VII e – sala 09

VII f – sala 216

11.00 spotkanie klas II, III oraz oddziału zerowego z wychowawcami
w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem:

0 a – sala 136

II a – sala 227

II b – sala 226

II c – sala 225

II d – sala 228

II e – sala 143

 

III b – sala 140

III c – sala 141

III d – sala 139

III e – sala 144

III f – sala 143

III g – sala 234

III h – sala 138

III i – sala 229

III k – sala 137

III l – sala 230

III m – sala 232

III o – sala 233