Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023 w Mieście Ząbki nie będzie prowadzona z uwagi na brak miejsc w placówkach.