Regulamin Walentynkowego Szkolnego Konkursu Poetyckiego „Uwielbienie niejedno ma imię” 

Walentynkowy Szkolny Konkurs Poetycki

Organizator:  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach  

Cele:  

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej,  
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,  
 • odkrywanie i promowanie talentów młodych twórców.  

Zasady:  

 1. Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII  
   
 2. Praca konkursowa: wiersz własnego autorstwa

tematyka: umiłowanie, uwielbienie, zainteresowanie, sentyment, fascynacja itp. 

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.  
Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą i wiekiem autora.  
Wielkość czcionki – 11 pkt, odstępy między wierszami – 1,15.   

 • Zgłoszenie do konkursu obejmuje przesłanie wiersza na adres: justyna.kostrzewska@sp3zabki.pl (w pliku tekstowym – format .doc) bądź przekazanie pracy swojemu nauczycielowi języka polskiego.  
   
 • Termin nadsyłania/dostarczania prac konkursowych: 12.02.2024 r.  
   
 • Wyniki konkursu, również nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.   
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania zgłoszonych do konkursu prac w celu promocji konkursu oraz osiągnięć Uczestników i promocji działalności Organizatora.  
 • Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  
 • Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone przez Dyrektora Szkoły.  
 • Zgłoszenie wierszy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.