Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkach zaprasza na bezpłatne zajęcia

Zielona Poradnia

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkach zaprasza na bezpłatne zajęcia do wyboru:

 

· Indywidualny trening przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT II dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15lat.
· Indywidualne zajęcia „Trening skupiania uwagi” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15lat.
· Indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
· Przesiewowe badania słuchu dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15lat.
· Zajęcia grupowe stymulujące rozwój poznawczy, koncentrację uwagi oraz pamięć dla dzieci w wieku 5-6lat, 7-9lat oraz 10-12 i 13-15 lat
· Zajęcia grupowe „Poznajemy swoje emocje” dla dzieci w wieku 5-6lat, 7-9lat.
· Zajęcia grupowe „Poznajemy i kontrolujemy emocje” (dotyczące emocji, trudności w porozumiewaniu się, trudnych tematów) dla dzieci i młodzieży w wieku 10-12lat, 13-15lat.

Zapisy w godzinach: 11.00-18.00

22-408-80-80; 515-800-808

Miejsce: ul. Batorego 62a, Ząbki