PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że w terminie od 14 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej)w sekretariacie szkoły.

Uchwała Nr XL / 361 / 2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki

Druk zgłoszenia