Przyjąłeś pod swój dach obywateli Ukrainy? Zgłoś ten fakt do UM Ząbki w celu objęcia uchodźców pomocą

Urząd Miasta Ząbki tworzy bazę uchodźców, którzy zatrzymali się u mieszkańców naszego Miasta. Jako Miasto powinniśmy mieć pełne rozeznanie potrzeb, aby skuteczniej planować dla tych osób pomoc, a w przyszłości również edukację czy dostęp do innych usług użyteczności publicznej. W tym celu prosimy, aby każdy, kto przyjął pod swój dach osoby uciekające przed wojną w Ukrainie (data przybycia po 24 lutego br.) zgłosił ten fakt poprzez wypełnienie poniższej tabelki oraz określenie oczekiwanych form wsparcia dla tych osób i dostarczenie tych informacji na adres: krzysztof.krajewski@zabki.pl lub bezpośrednio do Kancelarii Tajnej UM Ząbki, pokój nr 22. Osoba odpowiedzialna Inspektor ds. SOC – Krzysztof Krajewski.

UM Ząbki – baza.doc.