„Promieniowanie Ojcostwa” konkurs

Szkolny konkurs plastyczny z okazji XVIII Dnia Papieskiego- „Promieniowanie Ojcostwa”

 

  1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

CELE KONKURSU:

*kultywowanie pamięci o Janie Pawle II

* propagowanie wśród uczniów aktualności nauczania św. Jana Pawła II

* promocja talentów

  1. Uczniowie klas 0 – III mają za zadanie stworzyć portret Papieża Jana Pawła II
  2. Uczniowie klas IV- VIII mają za zadanie narysować scenę z życia Papieża, który na wzór         św. Józefa, opiekuna Pana Jezusa – otacza miłością wiernych i błogosławi  dzieciom
  3. Praca w formacie A4, technika wykonania dowolna. Kryteria oceny to: estetyka wykonania, zgodność z założeniami konkursu, pomysłowość.
  4. Uczniowie składają podpisane na odwrocie strony imieniem i nazwiskiem prace do swojego nauczyciela religii do 11.X.2018r.
  5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii, puzzlami ze Świętym Janem Pawłem II oraz wywieszone na gazetce szkolnej.
  6. Jeśli praca po ekspozycji ma być zwrócona należy napisać na odwrocie „do zwrotu”, inaczej będzie zniszczona.

Zapraszamy do udziału!   Powodzenia!

Ewelina Malesa

Ks. Rafał Kaściński