PRÓBNA EWAKUACJA 06.10.2017 r. (piątek)

06.10.2017 r. (piątek)

8:30 w Filii szkoły przy ul. Powstańców 60 b,
9:30 w budynku szkoły przy ul. Kościelnej 2
zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji tzw. ,,próbna ewakuacja”. W związku z powyższym prosimy uczniów o zabranie w tym dniu kurtek na lekcje.