Prace uczestników zajęć grafiki komputerowej

Prezentujemy prace najbardziej wytrwałych uczestników zajęć grafiki komputerowej, które odbywały się w kończącym się roku szkolnym w Naszej Szkole.
Zadaniem dzieci było wykonanie fotomontażu z kilku zdjęć. Do wstawienia na pustą ulicę samochodu i ukrycia za blokami wybranej planety dzieci użyły programu Gimp, którego obsługi wspólnie uczyliśmy się w ostatnich miesiącach.
Oto prace Tyrkalovej Ahaty z 4c, Małgosi Guzowskiej z 4f, Marty Guzowskiej z 6e i Janka Benicewicza z 7a.
Za swoją pracę dzieci zostały nagrodzone książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Benicewicz Jan a
Benicewicz Jan
Guzowska Małgorzata f
Guzowska Małgorzata
Guzowska Marta e
Guzowska Marta
Tyrkalova Ahata c
Tyrkalova Ahata

Materiały źródłowe:

planeta
bmw
uliczka
planeta