Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce zaprasza na grupę dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

poik

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce zaprasza na grupę dla osób doświadczających przemocy  w rodzinie.

Celem grupy jest:
• uzyskanie wiedzy co to jest przemoc,
• nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy,
• uzyskanie informacji na temat dostępnych form pomocy oraz procedur i instytucji pomocowych,
• poznanie osób i podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz uzyskanie wsparcia.
Zapraszamy w środy o godzinie 17:30
Tel. 22 771 83 84
ul. Powiatowego 29
05-220 Zielonka