Podziękowania za zakup sprzętu sportowego

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców SP3 Ząbki za zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany do rozwijania umiejętności i zainteresowań w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych.

Sprzęt, który został zakupiony: piłki piankowe, skakanki i woreczki gimnastyczne.

Dziękujemy

Nauczyciele WF