Podziękowania od rodziców Kacperka

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dla

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZĄBKACH

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcje Nakrętkami w szklane ściany

Dzięki waszym złotym sercom opłacimy dodatkowe zajęcia logopedyczne dla naszego Kacperka.

TACY LUDZIE JAK WY DAJĄ NAM SIŁĘ DO PRACY I NADZIEJĘ, ŻE RAZEM Z KACPERKIEM WYGRAMY WALKĘ Z AUTYZMEM

WDZIĘCZNI ZA POMOC

RODZICE KACPERKA