Poczta walentynkowa.

pocztawe

Samorząd Szkolny wraz z biblioteką szkolną zaprasza do skorzystania z Poczty Walentynkowej Szkoły Podstawowej nr 3.
Podpisane kartki/karty/koperty (imię, nazwisko, klasa) należy wrzucać do skrzynki walentynkowej od 3.02.2020 r. (poniedziałek) do 06.02.2020 r. (czwartek). Znajdowała się ona będzie w bibliotece szkolnej.

Walentynkowi listonosze będą dostarczać kartki/karty/koperty 07.02.2020 r. (piątek).