OLIMPUS – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

jan pawel

Każdy, kto chce wziąć udział w olimpiadzie może zapisać się od poniedziałku 18 lutego 2019 r. do środy 27 lutego 2019 r. u katechetów uczących w klasach IV-VIII. Każdy uczestnik otrzyma zakres zagadnień i materiały. Zobowiązany jest również dokonać wpłaty wysokości 9 złotych  na rzecz firmy OLIMPUS. Więcej informacji o terminie przeprowadzenia olimpiady u katechetów i na stronie http://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii-regulamin .
Organizator olimpiady
p. Michał Mazurek