Ogólnoszkolny konkurs historyczno- plastyczno

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-7 do udziału

w konkursie

” Tadeusz Kościuszko – bojownik o wolność i niepodległość ” 

            Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki. W celu przybliżenia postaci Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca ogłasza konkurs historyczno – plastyczny.

Cele konkursu:

 1. Pamięć o bohaterze narodowym jakim był Tadeusz Kościuszko.
 2. Zmotywowanie uczniów do poznania biografii Tadeusza Kościuszki.
 3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki.
 4. Doskonalenie umiejętności pisania prac pisemnych.
 5. Rozwijanie kreatywności dzieci.
 6. Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców
 7. Upamiętnienie 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
 8. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 9. Rozwijanie zdolności manualnych.
 10. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 11. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

   

  Regulamin konkursu historyczno-plastycznego