Ogólnopolskie Dyktando Szkolne

Zapraszamy do udziału w Konkursie Ogólnopolskie Dyktando Szkolne.

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne zostanie zorganizowane dla trzech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (klasa VII). Każdy test składać się będzie z dwóch części:

* Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa,

* Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Regulaminy, zakres materiału oraz informacja o nagrodach znajdują się na stronie internetowej organizatora http://www.ces.edu.pl/dyktando

Przewidywany termin przeprowadzenia dyktanda to:

* Klasy IV – VI 11.05.2018 r. (piątek)

* Klasy I-III i VII 14.05.2018 r. (poniedziałek)

Każdy uczestnik wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 9,00 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia. Klasy I – III zapisują się u wychowawcy, uczniowie IV-VI u nauczyciela języka polskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnienia oraz nagrody książkowe.

Koordynator konkursu

Anna Piechucka