Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zdrowo i Sportowo”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zdrowo i Sportowo”. Jego celem jest zwiększanie świadomości dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej, kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego dziecka, a także przeciwdziałanie pandemii chorób cywilizacyjnych.

Dziękuję za współpracę wychowawcom klas 2f i 3c i nauczycielom wspomagającym w tych klasach.

https://www.facebook.com/share/r/vwVdgyM46QS3RCPu

Nauczyciele WF