Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla klas 1-3 PUCHACZ PIOTR

puchacz

plakat A3_daty_MEN

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w Konkursie Matematycznym Puchacz Piotr. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do podejmowania niestandardowych wyzwań, pogłębianie umiejętności i wiedzy z zakresu matematyki, pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Zadania konkursowe na wszystkich etapach i na wszystkich poziomach będą przeprowadzane w formie pisemnej. Obejmują zadania otwarte dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, a także zadania z zakresu logicznego myślenia.
Etap szkolny konkursu odbędzie się w budynku głównym SP3 :
2 kwietnia 2019r.
Rodzice zgłaszają uczniów do dnia 28 marca 2019r. do Wychowawców klas poprzez maila na
e – dziennik.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
Konkurs jest zupełnie bezpłatny.

Zapraszamy

Magdalena Jagiełło
Iwona Sudoł

Regulamin_Puchacz_Piotr 2018,19