Ogólnopolski konkurs ALFIK MATEMATYCZNY 22.11.2017

Zapraszamy do  udziału w Ogólnopolskim konkursie ALFIK MATEMATYCZNY.

Konkurs odbędzie się 22 listopada 2017 (środa),w godz. 13.00 do 14.30 (75 minut – test, 15 minut – sprawy organizacyjne).  Konkurs jest adresowany do uczniów klas II – VII. Treści zadań są inne na każdym poziomie nauczania – osobne dla klas II, III, IV, itd. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe jednokrotnego wyboru. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Udział jest płatny 9 zł od dziecka. Chęć udziału wraz z wpłatą uczniowie powinni zgłosić  do 16 października 2017 r. swojemu wychowawcy (kl. II – III) lub nauczycielowi matematyki (kl. IV – VII). Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – Jersz (www.jersz.pl). Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: 1. Wakacyjny Obóz Talentów w wakacje 2018 o wartości 900 zł, 2. Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą, 3. nagrody rzeczowe, 4. dyplomy.

Zapraszamy!
Jolanta Grzebalska (szkolna koordynatorka konkursu kl.4-7)
Marta Dziedzicka, Dorota Oljasz, Aneta Stankiewicz  (szkolne koordynatorki konkursu kl. 2-3)