OGÓLNOPOLSKA ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWKOWA

W tym roku szkolnym nasza świetlica  przy ul. Kościelnej, przestąpiła do OGÓLNOPOLSKIEJ ŚWIETLICOWEJ WYMIANY POCZTÓWKOWEJ.

Zasada tej akcji polega na wysyłaniu kartek pocztowych z pozdrowieniami do świetlic z różnych zakątków Polski, biorących udział w zabawie.

Wymiana pocztówkowa to nie tylko wspaniała zabawa, ale to doskonały sposób na zainteresowanie dzieci geografią i kulturą innych regionów.

Zainteresowanie akcją było bardzo duże. Do naszej świetlicy dotarło 50 kartek z rożnych części Polski. Nie były to tylko same pocztówki, ale w przesyłkach znalazły się też zdjęcia, rysunki, legendy o danej miejscowości, opis zabytków i ciekawych miejsc, reklamujące w ten sposób swój rejon. My wysłaliśmy ponad 50 samodzielnie wykonanych pocztówek z miłymi pozdrowieniami i informacjami promującymi naszą szkołę i miasto.

Kiedy otrzymywaliśmy kartki z innych szkół, wyszukiwaliśmy na mapie miejscowości, z których pozdrawiali nas inni uczniowie i omawialiśmy wybrane rejony naszego kraju.

Nasze Świetliczaki podziwiają otrzymane kartki, bo zostały umieszczone na mapie Polski znajdującej się w centralnym miejscu w świetlicy.

Uczniowie, dzięki takiej formie zabawy, poznawały piękno naszej ojczyzny, osobliwości przyrody, rozwijały ciekawość świata, uczyły się wielu ciekawostek o różnych regionach, miastach i miasteczkach, w których co niektórzy nie mieli okazji być oraz uczyły się orientacji na mapie. Kultywowali również zanikający w dobie komputerów i Internetu zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób.

pocztowka
pocztowka