Obiady – ważna informacja

Szanowni Rodzice!

     Od 1 stycznia 2021r. Miasto Ząbki nie uczestniczy w programie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, a dotychczasowe zniżki dla rodzin wielodzietnych są przyznawane posiadaczom Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Uczniowie naszej szkoły, którzy posiadają obie ważne karty, mogą skorzystać z 50% zniżki za obiady. 

Sposób ubiegania się o zniżki będzie przebiegał następująco:

1.       Rodzic dostarcza do szkoły w wersji papierowej lub przesyła do szkoły na adres: sekretariat@sp3zabki.pl / dzika@sp3zabki.pl wypełniony odpowiedni wniosek, do którego dołącza kopie obu ważnych kart wystawionych na konkretne dziecko. (plik zahasłowany). Wniosek na stronie szkoły.

2.       Do 15 każdego miesiąca należy dokonać wpłaty w pełnej wysokości (100%) za dany miesiąc obiadowy na konto wskazane prze ajenta.

3.       W tytule przelewu należy podać następujące informacje: nazwisko i imię dziecka, klasa i nazwa szkoły.

4.       Jeśli opłata dotyczy kilkorga dzieci w danej szkole należy powyższe dane podać osobno dla każdego dziecka.

5.       Jeżeli dzieci z jednej rodziny korzystają z obiadów w kilku szkołach należy dokonać przelewu oddzielnie dla każdej szkoły podając powyższe informacje.

6.       Dowód wpłaty/przelewu rodzic przekazuje do szkoły w wersji papierowej lub na adres email: sekretariat@sp3zabki.pl / dzika@sp3zabki.pl  (plik zahasłowany). 

7.       Na podstawie przedłożonych dokumentów rodzic otrzyma od szkoły 50% poniesionych kosztów obiadów za dany miesiąc. Zwrot nastąpi na konto wskazane przez rodzica.

Harmonogram rozliczeń:

1.       Do 15 – go każdego miesiąca – 100% wpłaty rodzica za obiady za bieżący miesiąc,

2.       Do 20 – go każdego miesiąca – przekazanie dowodu wpłaty do sekretariatu szkoły,

3.       Ostatniego dnia miesiąca – weryfikacja przez szkołę zniżek oraz frekwencji w uczęszczaniu na obiady,

4.       Do 10 – go następnego miesiąca – szkoła dokona zwrotu 50% zniżki za wykorzystane obiady,

5.       Do 10 – go następnego miesiąca – ajent dokona zwrotu za niewykorzystane obiady.

Uwaga

1.       Jeśli wplata nie zostanie dokonana w terminie dziecko w danym miesiącu nie korzysta ze zniżki.

2.       W przypadku niewykorzystania przez dziecko pełnej wpłaconej kwoty, np. przez nieobecność w szkole, nadpłata za obiady za dany miesiąc będzie zwracana rodzicom przez ajenta (nadpłata nie przechodzi na następny miesiąc). 

3.       Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane obiady jest konieczność powiadomienia ajenta najpóźniej do godz. 8.30 dnia, w którym ma nastąpić nieobecność dziecka:
– dotyczy uczniów z ul. Kościelnej 2 – poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 574-528-134

– dotyczy uczniów z ul. Dzikiej 36 – poprzez aplikację lub poprzez wysłanie wiadomości sms na numer 510-146-435.

Brak takiego powiadomienia traktuje się jako obiad wykorzystany, za który zniżka nie przysługuje.

Wniosek o uwzględnienie zniżek za obiady dla posiadacza Ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” oraz Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Wniosek o przekazanie zwrotu 50% zniżki za obiady dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”