Obchody Dnia Życzliwości i Dnia Praw Dziecka

n

21 i 22 listopada,  w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z dwoma ważnymi świętami: Dniem Praw Dziecka i Dniem Życzliwości . Cała społeczność szkolna zaangażowała się w organizację różnorodnych wydarzeń, mających na celu promowanie życzliwości, empatii i szacunku wśród uczniów. W ramach obchodów w klasach odbyły się zajęcia edukacyjne, skupiające uwagę na prawach dziecka oraz budowaniu zdrowych relacji między uczniami. Podczas przerw uczniowie mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach promujących życzliwość, takich jak wymiana serdeczności, dobrowolna pomoc innym uczniom. Na lekcjach nauczyciele poruszyli tematy związane z prawami dziecka, zachęcając uczniów do refleksji na temat ich znaczenia i implementacji w życiu codziennym. W tych dniach w szkole zakwitł  ŻÓŁTY KOLOR ŻYCZLIWOŚCI.

Obchody zakończyły się podsumowaniem, podczas którego uczniowie wykonali plakaty, które wywiesili na drzwiach swoich sal lekcyjnych.

Mamy nadzieję, że dzięki tym obchodom nasza szkoła stanie się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem, pełnym życzliwości i szacunku.

n
n
n
n
n
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed