„Nocą na Zamku Królewskim” projekt stypendialny

IMG

Absolwent naszej Szkoły Marcel Blicharski został zakwalifikowany do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka w roku szkolnym 2022/2023.
Pod opieką p. Katarzyny Łoś przygotował interdyscyplinarny projekt, w którym połączył informatykę, język angielski i historię.  

Celem projektu edukacyjnego „Nocą na Zamku Królewskim” było: 

– zapoznanie z zasadami projektowania przestrzennych obiektów i wydruków 3D,      

– wykorzystanie obiektów 3D do interdyscyplinarnej nauki,     

– poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu historii i języka angielskiego, 

– popularyzowanie wśród rówieśników wiedzy o zabytkach narodowych. 

Oto link do prezentacji z realizacji poszczególnych etapów działań i efekt finalny.  

Życzymy Marcelowi dalszych sukcesów w szkole ponadpodstawowej.