Nauka zdalna we wszystkich klasach

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju od 20 marca do 11 kwietnia bieżącego roku uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą realizowali naukę w trybie zdalnym. Oddziały przedszkolne funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Zajęcia w klasach I-III i IV-VIII będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, z wykorzystaniem platformy Teams.

Dla uczniów klas VIII nadal będą organizowane konsultacje na terenie szkoły w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych (na dotychczasowych zasadach).

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy będą zorganizowane, na wniosek rodziców, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem,
Dyrektor szkoły
Ewa Kacprzak