Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach nagrodzona w konkursie „Nauczyciel – Innowator” Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dniu 29 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu „Nauczyciel-Innowator” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród laureatów konkursu znalazła się Pani Adrianna Niesłuchowska nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Pani Adrianna Niesłuchowska zdobyła tytuł „Nauczyciel-Innowator” w województwie mazowieckim. Gratulujemy tytułu „Nauczyciela-Innowatora” i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W konkursie brali udział nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Zostali w nim wyróżnieni przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Oficjalne wręczenie tytułów „Nauczyciela-Innowatora” nastąpi w lutym 2018 r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają również nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Zdobyty przez Panią Adrianną Niesłuchowską tytuł „Nauczyciela-Innowatora” jest wielkim wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i utwierdza w tym, że prowadzone przez szkołę innowacyjne, nowatorskie podejście do pracy z uczniami i realizowanych przez szkołę zadań są wysoko oceniane.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczyciel-innowator-nagrodzeni-w-konkursie-men.html