NASZA BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W EKOPROGRAMIE Z CHARAKTEREM – OCALMY ŚWIAT

abcxxi os www babel v transparent x

W bieżącym roku szkolnym nasza biblioteka szkolna przystąpiła do programu edukacyjnego OCALIMY ŚWIAT. Ekoprogram z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru. Wyjątkowość Programu OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki – w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii – oraz społeczny. 

Organizatorem Programu OCALIMY ŚWIAT (OŚ) jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, Internecie. Nie są to tylko doniesienia z bieguna i dalekiej Amazonii. Zatrucie Odry, niespotykane upały i susze w naszym kraju pokazują, że katastrofa ekologiczna jest na wyciągnięcie ręki. Aby ratować środowisko musimy działać wspólnie, szybko i mądrze – w domu, w szkole, w środowisku lokalnym, w mediach, firmach, polityce. 

Dzieci i młodzież też niepokoją się o przyszłość. Chcą ratować życie na Ziemi. Dlatego powstał program edukacyjny OCALIMY ŚWIAT – ekoprogram z charakterem. Z charakterem, bo kryzys ekologiczny jest skutkiem głębokiego kryzysu moralnego i jego zażegnanie wymagać będzie od ludzi, od nas wszystkich, gruntownego przewartościowania postaw i zachowań. Będzie wymagać mocnego systemu wartości moralnych i prawego charakteru.

indeks