Narodowy Program Czytelnictwa

Udało się, otrzymaliśmy dofinansowanie na 2021 rok w kwocie 4500 zł. na zakup książek  do biblioteki szkolnej w ramach wieloletniego  programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025”- Priorytet 3.

Program przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.